O PODJETJU ECOLIBRIUM CONSULTING

Sustainable development and green business based on renewable energy.New modern technologies that make us have a clean, environmentally friendly and recyclable environment

O PODJETJU ECOLIBRIUM CONSULTING

Podjetje Ecolibrium je bilo ustanovljeno leta 2023 in ponuja svetovalne storitve, delavnice in informativne sestanke posvečene konceptom trajnostnosti, krožnosti in regeneracije, njihovemu pomenu, priložnostim in praktični implementaciji navedenih konceptov za podjetja, podjetnike, organizacije in potrošnike.

Uporabljamo različne okvire, orodja in študije primerov, da bi podjetjem in podjetnikom pomagali pri ponovnem premisleku in preoblikovanju njihovih poslovnih modelov v skladu z načeli trajnostnosti, krožnosti in regeneracije.

KONTEKST

Green circular economy concept. Hand showing arrow infinity symbol with grass texture and two globes of different colors.

KONTEKST

V sedanjem sistemu so finančni dobički in uspešnost v središču odločanja, ukrepanja in merjenja uspeha. Uvedba konceptov trajnostnosti, krožnosti in regeneracije na vladni ravni pomeni priznanje, da je takšen pogled škodljivo ozek in da se mora sistem spremeniti tako, da bo vključeval vse vidike, pomembne za našo blaginjo. To pomeni družbeno blaginjo in zdravo naravno okolje ter skrb za življenje generacij, ki prihajajo.

Green circular economy concept. Hand showing arrow infinity symbol with grass texture and two globes of different colors.

RAZLIKA MED LINEARNIM IN KROŽNIM PRISTOPOM

Vector illustration of circular economy showing product and material flow. Product life cycle. Natural resources are taken to manufacturing. After usage product is recycled or dumped. Waste recycling management concept. Dark background.

RAZLIKA MED LINEARNIM IN KROŽNIM PRISTOPOM

Sedanji linearni pristop k potrošnji in proizvodnji lahko povzamemo kot "vzemi-izdelaj-porabi-zavrzi". Temelji na pridobivanju velikih količin primarnih materialov, ne posveča veliko pozornosti snovni učinkovitosti in "zelenosti" proizvodnih metod, spodbuja nenehno prekomerno potrošnjo in za seboj pušča ogromne količine odpadkov.

Cilj predlaganega krožnega pristopa je zmanjšati pridobivanje primarnih materialov na najmanjšo možno mero, uvesti učinkovito rabo virov pri vseh proizvodnih metodah, ozaveščati o učinkih potrošnje ter povečati trajnostnost in življenjsko dobo izdelkov, ter odpraviti odpadke z njihovim vračanjem v sistem kot koristnega sekundarnega vira. Vse navedeno ob hkratnem prizadevanju za družbeno blaginjo in vključenost.

Krožni poslovni modeli, ki omogočajo doseganje teh ciljev, ne zahtevajo žrtvovanja finančne uspešnosti, temveč v primerjavi z linearnim načinom poslovanja trajnostno konkurenčno prednost črpajo iz različnih virov ter svojo dolgoročno uspešnost in odpornost gradijo na različnih stebrih. Pomembno vlogo pri tem imata sodelovanje in sprejemanje digitalnih tehnologij.

PREDPISI IN STANDARDI

Sustainable development goals of promote clean energy. Renewable energy-based green businesses. Sustainable development on renewable energy and growing ecological on green energy. earth day.

PREDPISI IN STANDARDI

Cilj evropskega zelenega dogovora, sprejetega leta 2019, je doseči pravično, trajnostno, uspešno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo, ki je bil predstavljen leta 2021, določa način, kako to doseči, in je eden od temeljnih stebrov zelenega dogovora.

Leta 2022 je bil uveden sveženj EU o krožnem gospodarstvu, ki vključuje novo Uredbo o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke, ki bo sprejeta do leta 2024. Cilj uredbe ESPR je doseči, da bodo skoraj vsi izdelki, ki vstopajo na trg EU, trajnostni. Uvaja številna pravila o krožnosti, pri čemer imajo prednost postopki in izdelki z večjim vplivom na okolje.

Hkrati tehnični odbor za krožno gospodarstvo pri ISO pripravlja paket standardov za krožno gospodarstvo ISO/TC 343, ki bo objavljen do začetka leta 2024.

Sustainable development goals of promote clean energy. Renewable energy-based green businesses. Sustainable development on renewable energy and growing ecological on green energy. earth day.

O USTANOVITELJICI

Valeria

O USTANOVITELJICI

Valeria Cheshko Radosavljevic, MSc

Certificirani strokovnjak za krožno gospodarstvo in strokovnjak za poslovni razvoj z več kot 15-letnimi izkušnjami v različnih panogah in disciplinah.

Pragmatična, odprta, podjetna in usmerjena v rešitve. Uživa v izzivih in uresničevanju ciljev, odlična pri načrtovanju ustreznih ekosistemov, prepoznavanju skupnih interesov in vzpostavljanju vzajemno koristnih odnosov z vsemi zainteresiranimi stranmi.

Leta 2015 je ustanovila podjetje, ki na trg uvaja novo prelomno zeleno tehnologijo in stroje za predelavo odpadnega perja v visokokakovostno beljakovinsko krmno sestavino, katera omogoča močno krožno povezavo med živilsko in krmno industrijo.

Pred tem je delala kot Direktorica za investicije v naložbenem skladu P&S East Growth in kot Vodja poslovanja za področje Ukrajine v podjetju P&S Capital.

Zaključila je magisterij s področja upravljanja razvoja (Development Management) na London School of Economics, diplomirala pa je na Maastrichtski univerzi s področja ekonomije (BSc in Economics / University of Maastricht). Zaključila je dva programa mikromagisterija Univerze Wageningen, Nizozemska, s področja krožnega gospodarstva ter s področja bio-osnovanih panog.

NAŠA SODELOVANJA

Ecolibrium je svetovalec zveze Circular Economy Alliance, partner mednarodne organizacije Foodvalley NL in član GZS ZOR.