NAŠE STORITVE

Uporabljamo različne okvire, orodja in študije primerov, da bi podjetjem in podjetnikom pomagali pri ponovnem premisleku in preoblikovanju njihovih poslovnih modelov v skladu z načeli trajnostnosti, krožnosti in regeneracije.

Businessman holding in hand a global connection,communications concept
SVETOVANJE S PODROČJA TRAJNOSTNOSTI IN KROŽNOSTI 
 • Vzpostavitev mrež za sodelovanje s področja krožnosti
 • Razvoj dolgoročne CE strategije in načrt postopnega izvajanja
 • Oblikovanje rešitev s področja krožnosti za poslovne dejavnosti
 • Razvoj krožnih poslovnih modelov
 • Kartiranje poslovnega sistema
 • Analiza dobavne verige
 • Opredelitev najpomembnejših žarišč vpliva v dejavnostih in dobavni verigi
Concept of distance learning, learning online through webinars, video tutorials, and internet classes.
IZOBRAŽEVANJE IN DELAVNICE
 • Razlaga pomena konceptov trajnostnosti, krožnosti in regeneracije
 • Prikaz pomembnosti, uporabe in priložnosti s področja krožnosti v poslovnih dejavnostih
 • Praktična navodila po korakih, kako začeti pot do krožnega načina poslovanja in krožnega poslovnega modela
 • Primeri najboljših praks s področja posameznih panog in študije primerov z vsega sveta

ZAKAJ IZBRATI NAS

DELOVNA ETIKA

Odprto misleči, akcijsko usmerjeni in pragmatični 

IZKUŠNJE

15+ let izkušenj s področja razvoja poslovanja 

STROKOVNOST

Certificirani strokovnjak za krožno gospodarstvo 

MREŽA

Obsežna relevantna mreža v Evropi in izven le-te 

ZNANJE

Obsežna zbirka podatkov o najboljših praksah in študijah primerov 

IZOBRAŽEVANJE

Pristop nenehnega izobraževanja